?>

Cadre didactice

Ceea ce îi dă şcolii noastre caracteristica de unitate reprezentativă, la nivelul învăţământului special românesc, este resursa umană care se remarcă prin preocupări serioase de autoperfecţionare şi de perfecţionare continuă prin activitate metodică şi stiinţifică deosebită şi deontologie profesională remarcabilă.

Structural, perfecţionarea cadrelor didactice a fost organizată în 11 comisii metodice pe domenii de activitate: profesori de psihopedagogie specială (I-IV, V-X), învăţători-educatori, profesori-educatori, diriginţi (I-IV, V-X), profesori de educaţie fizică, educatoare de grădiniţă, profesori logopezi, itineranţi şi instructori de educaţie conduse şi îndrumate de metodişti, profesori cu gradul didactic I, cu însuşiri manageriale şi rezultate profesionale deosebite.

Profesorii nostri s-au remarcat prin:

  • Titlul de doctor în științe
  • Absolvenţi de studii postuniversitare
  • Autori de cărți și articole de specialitate publicate în țară și străinatate
  • Autori de componente curriculare privind învăţământul special sau public: programe, manuale, îndrumătoare metodice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  • Profesori coordonatori pentru practica studenţilor de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Bucuresti si Facultatea de Kinetoterapie, Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti (UNEFS).
  • Profesori membri în comisiile de examinare în cadrul examenelor de titularizare în învățământ, a examenelor de absolvire organizate în învăţământul public, în comisii de evaluare la nivel naţional, în comisii pentru elaborarea curriculumului la nivel naţional.