?>

Anunț

Avand în vedere prevederile Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “CONSTANTIN […]

Read More Anunț
decembrie 14, 2022