?>

Clasa pregătitoare 2022-2023

Înscrierea la clasa pregătitoare

 • Planul de școlarizare la clasa pregătitoare  pentru anul 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, conform planului de școlarizare, la nivelul școlii noastre vor fi organizate:

 • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri
 • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri

Lista elevilor declarați admiși în prima etapă de înscriere se poate vizualiza aici.

Elevii declarați adimiși, clasa pregătitoare, 2022 - 2023
 • Planul de școlarizare la clasa pregătitoare  pentru anul 2021-2022

În anul școlar 2021-2022, conform planului de școlarizare, la nivelul școlii noastre vor fi organizate:

 • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri
 • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri
 • Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare

Clasele pregătitoare se organizează în școală (Corp B), sălile de clasă fiind adaptate vârstei copiilor, astfel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse didactice și terapeutice adecvate, care ţin seama de particularitățile psihoindividuale  și interesele copiilor.

Școala pune la dispozitia elevilor și o sala de relaxare, în care acestia desfasoara activitati ludice si recreative.

În acest cadru, elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen sau muzică, activități sportive.

Elevii claselor pregătitoare vor beneficia:

 • în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);
 • în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de  profesori învățători/profesori-educatori; de activitățile de terapii specifice si de compensare (terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoza) realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;
 • Întâlnirile pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță

Ședințele vor fi organizate după cum urmează:

 • Grupa mare  A :
  • 17.03.2021 – ora 0830
  • 23.03.2021 – ora 0830
 • Programul de completare si validarea cererilor-tip de înscriere

29 martie-28 aprilie 2021,  în intervalul orar 800– 1800 (Luni-Joi) și 800– 1600 (Vineri)

 • Respectarea art. 49 din ORDINUL M.E. nr. 3473 din 10 martie 2021 privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a calendarului înscrierii

”Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.”

 • Criterii specifice

                   Pentru inscrierea în clasele pregatitoare organizate la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” nu exista criterii specifice de departajare.

 • TeLVerde0800816021

            Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepand cu data de 22 martie 2021 pâna pe 04 iunie 2021, de luni pana joi in intervalul orar 08.00–16.30 si vineri in intervalul orar 08.00 – 14.00