Înscrierea copiilor în învățământul primar, în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu”, în anul școlar 2019-2020

Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020:

Cap. X  Înscrierea în învățământul special

(Extras din Anexa 2 la ordinul MENCS nr. 3.181/18.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020)

Art. 35. –

(1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 36. –

(1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ special, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.

(3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte.

(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

În atenția părinților

Înscrierea la clasa pregătitoare

  • Planul de școlarizare la clasa pregătitoare  pentru anul 2018-2019

În anul școlar 2019-2020, conform planului de școlarizare, la nivelul școlii noastre vor fi organizate:

  • 2 clase pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 12 locuri
  • Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare

Clasele pregătitoare se organizează în școală (Corp B), sălile de clasă fiind adaptate vârstei copiilor, astfel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse didactice și terapeutice adecvate, care ţin seama de particularitățile psihoindividuale  și interesele copiilor.

Scoala pune la dispozitia elevilor si o sala de relaxare, in care acestia desfasoara activitati ludice si recreative.

În acest cadru, elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen sau muzică, activități sportive.

Elevii claselor pregătitoare vor beneficia:

  • în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);
  • în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de  profesori învățători/profesori-educatori; de activitățile de terapii specifice si de compensare (terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoza) realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;
  • Întâlnirile pentru informarea și consilierea părințilorcopiilor din grădiniță

Ședința va fi organizată in data de 28.02.2019, după cum urmează:

  • Grupa mare  A – ora 08.00
  • Programul de completare, depunere si validarea cererilor-tip de înscriere

4 martie – 22 martie 2019,  în intervalul orar 08.00– 1800

  • Criterii specifice

                   Pentru inscrierea în clasele pregatitoare organizate la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” nu exista criterii specifice de departajare.

  • TeLVerde0800816021

             Va fi disponibil in perioada 26.02.2019–19.04.2019, de luni pana joi in intervalul orar 08.0016.30 si vineri in intervalul orar 08.00 – 14.00.

February 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *