?>

Curriculum

Curriculum cuprinde ansamblul documentelor şcolare format din Planul –cadru pentru învăţământul special, programe şcolare adaptate învăţământului special, manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi  educaţionale)

Ciclurile curriculare

  • Învăţământ preşcolar
  • Clasele I-IV,  învăţământ primar
  • Clasele V-VIII, învăţământ  gimnazial
  • Clasele IX-X,  pregătire preprofesională

STRUCTURA CURRICULUMULUI

a) curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:

– limbă şi comunicare

– matematică şi ştiinţe ale naturii

– om şi societate

– arte

– educaţie fizică şi sport

– tehnologii şi activităţi practice

– consiliere şi orientare

În afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:

– terapii specifice de compensare

– psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe

– terapie educaţională complexă şi integrată

b) curriculum la decizia şcolii  care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de  şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale. Aceste discipline opţionale sunt: Sunet şi ritm, Formă şi culoare, Decoraţiuni interioare, împletituri, Să iubim animalele, Natura – prietena mea, Sănătatea mea, Comunicare în situaţii concrete.

Gradiniţa functionează după un curriculum propriu care cuprinde activităţi instructiv –educative :

-activităţi de comunicare

-activităţi de expresie psihomotrică

-activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă

-activităţi de automonie personală şi socială

-activităţi ludice de educaţie şi compensare

-terapii specifice de compensare

-psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe

-activităţi comune cu preşcolarii din grădiniţele de masă

-activităţi extraşcolare

-asistenţă medicală

-asistenţă socială

-servicii suport pentru părinţi

Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut.