?>

Inscriere

Beneficiarii noștrii sunt:

  • Copii de vârstă preşcolară (între 3-8 ani)
  • Copii de vârstă şcolară (între 8-18 ani)
  • Absolvenţi ai clasei a VIIIa şcoli speciale, pentru profesionalizare
  • Copii nedeplasabili care beneficiază de şcolarizare la domiciliu
  • Copii cu CES integraţi în şcolile de masă

ÎNSCRIEREA ELEVILOR se realizază pe baza Certificatului de orientare şcolară și profesională eliberat de Centrul Municipal/Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.M.B.R.A.E. / C.J.R.A.E.).