Clasa pregatitoare

Înscrierea copiilor în învățământul primar, în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu”, în anul școlar 2017-2018

Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar 2017-2018:

Cap. X Înscrierea în învățământul special

(Extras din Anexa 2 la ordinul MENCS nr. 3147 / 14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018)

„Art.  8.  –  În  clasa  pregătitoare  din  învățământul  special  sunt  înscriși  copii  cu  cerințeeducaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Art. 35. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 36. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.”

Planul de școlarizare la clasa pregătitoare pentru anul 2017-2018

În anul școlar 2017-2018, conform planului de școlarizare, la nivelul școlii noastre vor fi organizate:

  • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente ușoare sau moderate – 6 locuri
  • o clasa pregătitoare pentru elevi cu deficiente grave, severe si asociate – 6 locuri

Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare

Ca și în anii școlari anterior, clasa pregătitoare se organizează în școală, sălile de clasă fiind adaptate vârstei copiilor, astfel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse didactice și terapeutice adecvate, care ţin seama de particularitățile psihoindividuale și interesele copiilor.

Scoala pune la dispozitia elevilor si o sala de relaxare, in care acestia desfasoara activitati ludice si recreative. În acest cadru, elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen sau muzică, activități sportive. Ei vor fi îndrumaţi de cadre didactice specializate, profesori de psihopedagogie specială, profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti pentru activitățile de terapii specifice si de compensare (terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoza si psihoterapie), învățători/profesori-educatori care desfășoară activități de terapie educațională complexă și integrată, precum și cadre didactice pentru disciplinele de specialitate.

Întâlnirile pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță

Ședințele vor fi organizate in data de 27.02.2017, după cum urmează:

  • Grupa mare  A – ora 08.00
  • Grupa mare  B – ora 12.30

Programul de completare si validarea cererilor-tip de înscriere

  • Completarea de către părinți a cererilor-tip de înscriere

 27 februarie – 16martie 2017

  • Validarea cererilor-tip de înscriere

        Luni – Vineri,  în intervalul orar 8.00- 2000 Sămbăta, în intervalul orar 9.00-13.00

Criterii specifice

Pentru inscrierea în clasele pregatitoare organizate la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” nu exista criterii specifice de departajare.